POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI GÜTTLER Kft.

Ciele našej spoločnosti:

Spoločnosť Güttler Kft. chce prispievať k zníženiu prevádzkových nákladov a zvýšeniu výnosov poľnohospodárov vývojom, výrobou a predajom vysokokvalitných strojov a poskytovaním informácií o technológiách, zohľadňujúc pri tom prevenciu alebo minimalizáciu vplyvu na životné prostredie.

Princípy našej spoločnosti sú nasledovné:

 • Cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich obchodných partnerov, čo môžeme dosiahnuť výrobou a predajom vyvážene dobrých výrobkov.
 • V silnom konkurenčnom prostredí je nevyhnutné, aby každý náš zamestnanec vykonával svoju prácu pružne, otvorene, nákladovo úsporne, s primeranými rizikami a s najlepšími odbornými vedomosťami.
 • Každý náš obchodný partner je pre nás rovnako dôležitý, bez ohľadu na jeho veľkosť.
 • V záujme zvýšenia účinnosti výroby strojov svojich zamestnancov sústavne školíme a rozvíjame ich myslenie so zameraním na kvalitu a ochranu životného prostredia.
 • Našim zamestnancom zabezpečujeme vhodné podmienky (materiálne, etické, prostredie, hmotný majetok…) na to, aby mohli naše vysoké očakávania splniť.
 • Sústavne monitorujeme právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na našu organizáciu a usilujeme sa o ich úplné dodržiavanie.

Ochranu životného prostredia a prevenciu jeho znečisťovania považujeme za mimoriadne dôležité, a preto:

 • chceme znížiť množstvo odpadu z našich činností,
 • sústavným vývojom našej technológie a našich organizačných procesov chceme znížiť množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu,
 • pri výbere surovín a technológií uprednostňujeme používanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu.

S cieľom uspokojenia potrieb zákazníkov si spoločnosť GÜTTLER KFT. stanovila nasledovné úlohy:

 • sústavné vyhľadávanie nových obchodných partnerov, udržiavanie existujúcich kontaktov;
 • odhalenie slabých a silných stránok našej spoločnosti, jej možností a nebezpečenstiev;
 • umiestnenie zákazníkov do centra pozornosti
 • výroba vysokokvalitných výrobkov a sústavný vývoj výrobkov;
 • zabezpečenie nepretržitých servisných služieb k predaným strojom.

Pri dosiahnutí našich vytýčených úloh zohráva dôležitú úlohu vybudovanie, prevádzkovanie a sústavný vývoj integrovaného systému riadenia v súlade s normami MSZ EN ISO 9001:2015 a MSZ EN ISO 14001:2015.

Každý náš zamestnanec a subdodávateľ vykonáva svoju prácu v súlade s dokumentáciou nášho integrovaného systému riadenia pri zohľadňovaní kvality a ochrany životného prostredia, aktívne sa na ňom zúčastňuje, napomáha jeho účinnému prevádzkovaniu a cíti zodpovednosť za jeho dodržiavanie pri svojej práci.

A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close