• Vykonaním viac úkonov v jednom chode môžete ušetriť čas aj palivo
  • Poškodenie v dôsledku pošliapania bude menšie, ak prevádzkujete rôzne náčinia kombinovane
  • Vďaka valcu Güttler sa stroj postará o rozbitie hrúd a o hĺbkové zhutnenie pôdy
  • Stroj na obrábanie pôdy vykonáva aktívnu prácu na prednej hydraulike namiesto pasívneho predného závažia, nevznikajú Vám teda žiadne dodatočné náklady na prevádzkovanie
  • Urovnanie a zhutnenie pôdy už pred kolesami traktora šetrí vodiča traktoru aj samotný traktor
  • Vďaka dvojradovému usporiadaniu rozbije všetky hrudy, pretože hrudy, ktoré nerozbil prvý rad, sa cielene dostanú pred druhý rad
  • Rovné rady môžete siať ľahšie, pretože stroj na prípravu sejbového lôžka s predným zavesením zlepšuje spoločne so sejačkou rovný chod traktora
  • Pružinové radličky používané v rade radličiek majú strmý uhol a vyvolávajú veľkú vibráciu, v dôsledku čoho sa hrudy výborne rozdrobia
  • Ovládanie stroja na prípravu sejbového lôžka je mimoriadne jednoduché, jeho nastavenie pre požadovanú prácu s pôdou je jednoduché
  • Stroj môžete použiť aj na zadnom závesnom prvku hnacieho stroja, v ťahanom režime, vďaka čomu sa môže stroj na prípravu sejbového lôžka využiť mnohostranne, čo zlepšuje jeho návratnosť
Zavesené stroje s pevným rámom (s 3 radmi pružinových radličiek):Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Valec Güttler Avant 2,6 metrový1040 kg65 KS2,50 m2,60 m
Valec Güttler Avant 3,0 metrový1270 kg75 KS2,92 m3,00 m
Valec Güttler Avant 3,5 metrový1365 kg85 KS3,26 m3,50 m
Valec Güttler Avant 4,1 metrový1590 kg95 KS4,00 m4,10 m

 

Hydraulicky sklopiteľné zavesené stroje:Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Valec Güttler Simplex 4,2 metrový1400 kg100 KS4,10 m2,70 m
Valec Güttler Simplex 4,6 metrový1500 kg110 KS4,54 m2,70 m
Valec Güttler Simplex 5,1 metrový1750 kg130 KS5,07 m2,70 m
Valec Güttler Simplex 6,1 metrový2050 kg140 KS6,15 m2,70 m
Valec Güttler Simplex 4,2 metrový - SU1100 kg90 KS4,10 m2,70 m
Valec Güttler Simplex 4,6 metrový - SU1200 kg100 KS4,54 m2,70 m

Plastová hviezdica Güttler Synthetic Ultra®

Pomocné pružiny

Šípová radlička

Klinec

Polohová varovná tabuľa a lampa

Trojbodová veža pre zadné zavesenie

Drviaci nôž FlatSpring

Urovnávač pôdy FlatSpring

Priečne blokovanie FlatSpring