• Vykonaním viac úkonov v jednom chode môžete ušetriť čas aj palivo
  • Poškodenie v dôsledku pošliapania bude menšie, ak prevádzkujete rôzne náčinia kombinovane
  • Vďaka valcu Güttler sa stroj postará o rozbitie hrúd a o hĺbkové zhutnenie pôdy
  • Stroj na obrábanie pôdy vykonáva aktívnu prácu na prednej hydraulike namiesto pasívneho predného závažia, nevznikajú Vám teda žiadne dodatočné náklady na prevádzkovanie
  • Urovnanie a zhutnenie pôdy už pred kolesami traktora šetrí vodiča traktoru aj samotný traktor
  • Vďaka dvojradovému usporiadaniu rozbije všetky hrudy, pretože hrudy, ktoré nerozbil prvý rad, sa cielene dostanú pred druhý rad
  • Rovné rady môžete siať ľahšie, pretože stroj na prípravu sejbového lôžka s predným zavesením zlepšuje spoločne so sejačkou rovný chod traktora
  • Pružinové radličky používané v rade radličiek majú strmý uhol a vyvolávajú veľkú vibráciu, v dôsledku čoho sa hrudy výborne rozdrobia
  • Ovládanie stroja na prípravu sejbového lôžka je mimoriadne jednoduché, jeho nastavenie pre požadovanú prácu s pôdou je jednoduché
  • Stroj môžete použiť aj na zadnom závesnom prvku hnacieho stroja, v ťahanom režime, vďaka čomu sa môže stroj na prípravu sejbového lôžka využiť mnohostranne, čo zlepšuje jeho návratnosť
Zavesené stroje s pevným rámom:Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Valec Güttler Duplex 1,7 metrový550 kg55 KS1,50 m1,64 m
Valec Güttler Duplex 2,7 metrový830 kg55 KS2,50 m2,64 m
Valec Güttler Duplex 3,0 metrový950 kg55 KS2,86 m3,00 m
Valec Güttler Duplex 3,4 metrový1100 kg65 KS3,30 m3,42 m
Valec Güttler Duplex 4,1 metrový1250 kg75 KS4,04 m4,20 m

 

Stroje s hydraulickým sklopením:Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Valec Güttler Duplex 4,2 metrový1750 kg90 KS4,10 m2,75 m
Valec Güttler Duplex 4,6 metrový1870 kg100 KS4,60 m2,75 m
Valec Güttler Duplex 5,1 metrový2100 kg110 KS5,05 m2,75 m
Valec Güttler Duplex 6,1 metrový2500 kg120 KS6,05 m2,75 m

Plastová hviezdica Güttler Synthetic Ultra®

Pomocné pružiny

Šípová radlička

Klinec

Polohová varovná tabuľa a lampa

Trojbodová veža pre zadné zavesenie

Čistič ASX