• Na jar môžete pripraviť sejbové lôžko v jednom chode s orbou, vďaka čomu môžete priviesť pôdu do správneho stavu na sejbu za kratší čas a s úsporou paliva
  • Vďaka zabudovanému valcu Güttler Standard je vhodný na prípravu sejbového lôžka aj v prípade súdržnej a vysušenej pôdy
  • Obrábacie prvky stroja sa môžu nastaviť aj jednotlivo pre prevádzku s najlepšími výsledkami v rôznych pôdnych a poveternostných podmienkach
  • Vďaka samostatnému nastavenie obrábacích prvkov dostávate dva obrábacie stroje v jednom: urovnávací valec aj kompaktor na prípravu sejbového lôžka
  • Zabudovaný valec Güttler je vhodný na odnožovacie valcovanie ozimín, čo môže zvýšiť úrodu až o 15 %
  • Obrábanie pôdy s úsporou vody s valcom Güttler, rýchle a prudké klíčenie
  • Kombinácia prvkov umožňuje stroju vykonať urovnávanie povrchu, uvoľnenie pôdy v hĺbke sejbového lôžka a vytváranie špeciálnej štruktúry sejbového lôžka Güttler v jednom chode
  • Vďaka svojej jedinečnej samočistiacej vlastnosti sa valec Güttler neupcháva ani v prípade vlhkejšej pôdy, ktorá sa dostane na povrch pri spracovaní orby
  • Vďaka rôznym režimom používania sa môže stroj použiť na jar aj na jeseň, investícia sa teda vráti ešte skôr
  • Hodí sa nielen na prípravu sejbového lôžka pred sejbou, ale aj valcovanie po sejbe zlepšuje podmienky pre klíčenie a usadenie semien
  • Kompaktná výstavba, jednoduché ovládanie, ľahká preprava
Polozavesené stroje s pevným rámom:Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Kompaktor Földmester 3,0 m2180 kg90 KS3,00 m3,00 m
Kompaktor Földmester 4,0 m2610 kg110 KS4,00 m4,00 m

 

Polozavesené stroje s hydraulickým sklopením:Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Kompaktor Földmester 4,5 m3690 kg130 KS4,50 m2,52 m
Kompaktor Földmester 4,5 m (Duplex)3380 kg140 KS4,50 m2,52 m
Kompaktor Földmester 6,0 m4720 kg220 KS6,00 m3,00 m

Uholníkový urovnávač

Pomocné pružiny

Väčšie pneumatiky

Šípová radlička

Klinec

Drviaci nôž FlatSpring

Priečne blokovanie FlatSpring

Čistič ASX