Zazeleňovacia sejba alebo podsev

 • Súčasne s podrezom existujúcich plodín môžeme vysiať rôzne plodiny do stredu obrábacej cesty (zhustený výsev)
 • Je možný súčasný výsev drobných aj väčších osív.
 • Výsev sa môže uskutočniť aj v celej šírke obrábacej cesty.
 • V rokoch s väčším množstvom zrážok pomáha bujný zelený porast viničom a ovocným stromom eliminovať stres v dôsledku príliš veľkého množstva vody. Ak plánujete iba prísev, môžete použiť valec a sejačku aj bez kultivátora, alebo ich môžete skombinovať s bránami HarroFlex.

   

  Ničenie rastlín, ktoré si navzájom konkurujú v získavaní vody

   S GreenManager sa v značnej miere môžu zničiť aj buriny, ktoré si navzájom konkurujú v získavaní vody s úžitkovými rastlinami:

  • vyklíčené rastliny sa môžu zavalcovať aj v celom medziriadku
  • vyklíčené rastliny sa môžu podrezať v strede medziriadku alebo hoci aj v jeho celej šírke.

  V suchých poveternostných podmienkach sa odporúča znižovať rozšírenie rastlín, navzájom si konkurujúcich v získavaní vody, zazeleňovaním aj bez toho, aby hrozilo zníženie obsahu vlhkosti pôdy, ktorá sa vyskytuje v dôsledku intenzívneho obrábania. Zároveň sa použitím GreenManager môže znížiť aj nebezpečenstvo erózie pôdy na minimum.

   

  Mnohostranná variabilita v súlade s účelom

  Flexibilne použiteľná zazeleňovacia technológia sa dobre prispôsobí aktuálnym klimatickým podmienkam a podmienkam pôdy a reguluje tiež spotrebu vody rastlín. Vedomým používaním zazeleňovania sa môžu zničiť rastliny navzájom si konkurujúce v získavaní vody vo viniciach a ovocných sadoch, vďaka čomu sa môže regulovať aj rast úžitkových rastlín.

Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:
Kultivátor GreenManager na zazeleňovanie medziriadkov 1,20 metrový575 kg60 KS1,20 m
Kultivátor GreenManager na zazeleňovanie medziriadkov 1,60 metrový750 kg60 KS1,60 m
Kultivátor GreenManager na zazeleňovanie medziriadkov 1,80 metrový780 kg70 KS1,80 m

Sejačka EPS-5 200 L elektronická

Plastová hviezdica Güttler Synthetic Ultra®