• Vhodný na prípravu sejbového lôžka, na sejbu, ako aj na starostlivosť o rastliny, predstavuje teda investíciu s rýchlou návratnosťou, ktorá sa v plnej miere využije.
 • GreenMaster je najsofistikovanejším zariadením určeným na starostlivosť o rastliny, nevyhnutné pre intenzívne pestovanie trávnych porastov.
 • So zabudovanou sejačkou je možné uskutočniť aj výsev repky a rastlín využívaných na zelené hnojenie či lucerny.
 • Zvyšuje životnosť zariadení určených na starostlivosť o trávnik a životnosť kosačiek, keďže sa vďaka zabudovanému urovnávaču môžu výborne odstrániť nerovnosti pôdy a krtince.
 • Pružinové brány a funkcia valca Güttler na narúšanie stebiel prináša väčšie množstvo zelených plodov na zber.
 • Použitím GreenMaster sa môžu zničiť aj ďalšie škodlivé druhy tráv, napríklad lipnica pospolitá (Poa trivialis).
 • S pripojenou sejačkou sa môže v jednom chode vyhotoviť aj prísev, čím sa môžu ušetriť náklady.
 • Urovnávacie brány HarroFlex efektívne odstraňujú odumretú vrstvu trávy na povrchu pôdy a postarajú sa aj o zapracovanie umelého hnojiva.
 • Zabudovaný valec Güttler sa postará o vyhotovenie štruktúry špeciálneho sejbového lôžka Güttler a o rýchlejšie klíčenie.
 • Je vhodný aj na sejbu rastlín zeleného hnojiva, vďaka čomu možno použitím menšieho množstva umelého hnojiva dosiahnuť ďalšie zvýšenie produktivity, a dokonca je možné extrahovať aj CO2 z atmosféry.
 • S GreenMaster môžete uskutočniť aj sejbu kŕmnej raže do kukuričného strniska, ktorú je potom tiež možné použiť ako zelené krmivo.
 • Rozdrvenie stojacich kukuričných stebiel na kukuričnom strnisku GreenMaster bráni prezimovaniu vijačky kukuričnej, čím zároveň podporuje aj ničenie škodcov bez použitia chemikálií
 • Oproti tradičným technológiám výsevu na široko je s GreenMaster možné presnejšie nastaviť množstvo osiva a rovnomernosť výsevu.
 • Valec Güttler sa môže použiť aj na ďalšie práce na ornej pôde, napr. na rozbitie hrúd, valcovanie pred sejbou a po sejbe, zazeleňovacie valcovanie ozimín.
Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Zariadenie na starostlivosť o trávnik GreenSeeder 6 metrový1455 kg95 KS6,00 m2,40 m
Zariadenie na starostlivosť o trávnik GreenSeeder 7,5 metrový1570 kg120 KS7,50 m2,40 m

Sejačka EPS-5 410 L hydraulická

Sejačka EPS-5 410 L elektronická

Uholníkový urovnávač

Ripperboard Uno

Ripperboard Quatro