• Jedinečné samočistenie vďaka originálnemu hviezdicovému profilu Güttler, ktoré predĺži čas, kedy sa môžete venovať práci s pôdou, a oproti iným valcom dokonca aj pri vlhkejších podmienkach pôdy a s nižšími nákladmi na údržbu
 • Mimoriadny účinok rozbíjania hrúd a zhutnenia pre čím skoršie dosiahnutie optimálneho stavu pôdy, s menšou potrebou hnacieho stroja
 • Výborné rozbíjanie hrúd aj v prípade suchých hrúd, skoršia príprava sejbové lôžka a sejba
 • Hutné sejbové lôžko jemnej drobivej štruktúry pre dobré usadnutie semien, prudké klíčenie
 • Vďaka svojej jedinečnej samočistiacej vlastnosti sa valec Güttler neupchá ani od vlhkejšej pôdy, ktorá sa dostane na povrch pri spracovaní orby
 • Uzatváracia vrstva s drobnými hrudami na elimináciu škodlivých vplyvov počasia, žiadne popraskanie, žiadna erózia či deflácia
 • Na jar sa môže použiť na spracovanie orby a odnožovanie, v lete na starostlivosť o strnisko, na jeseň na prípravu sejbového lôžka a na uzatvorenie sejbového lôžka, investícia sa teda vráti skôr
 • Valcovanie po sejbe ďalej zlepšuje podmienky pre klíčenie a usadenie semien, väčšia a istejšia úroda
 • Voľná uzatváracia vrstva s drobnými hrudami, s hĺbkovým zhutnením, čo napomáha ľahšiemu a prudšiemu klíčeniu
 • Šetrnejšie spracovanie orby, v dôsledku čoho sa začne život pôdy na jar rýchlejšie
 • Valec Güttler Standard vyhotoví správne sejbové lôžko dokonca aj v prípade súdržnej a vysušenej pôdy
 • Valec Güttler je najvhodnejším prostriedkom na odnožovacie valcovanie ozimín, vďaka čomu sa môže zvýšiť úroda aj o 15 %
 • Popri jedinečnému odnožovaciemu účinku sa zvyšuje aj istota úrody, využitie hnojiva a úrodnosť
 • Jedinečný profil valca Güttler spája výhodné vlastnosti tradičných valcov
 • V prípade jedinečného profilu valca Güttler si rozbitie hrúd nevyžaduje veľkú hmotnosť, vďaka čomu sa znižuje aj potreba ťažnej sily
 • Obrábacie prvky dlhej životnosti, menšia potreba súčiastok, nižšie prevádzkové náklady
 • Rozdrvením stojacich kukuričných stebiel na kukuričnom strnisku bráni valec Güttler prezimovaniu vijačky kukuričnej, čím zároveň podporuje ničenie škodcov bez použitia chemikálií

Zavesené valce s pevným rámom samočistiace valce Güttler 45/50 cm

Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Samočistiaci valec Güttler Matador 1,5 metrový556 kg30 KS1,41 m1,50 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 2,5 metrový850 kg55 KS2,42 m2,55 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 3,0 metrový1030 kg55 KS2,92 m3,00 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,1 metrový1453 kg75 KS4,05 m4,13 m

Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 180 cm

Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový2185 kg100 KS4,18 m2,50 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový2310 kg120 KS4,60 m3,00 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový2460 kg130 KS5,06 m2,50 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,6 metrový2655 kg130 KS5,63 m2,50 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový2810 kg140 KS6,18 m2,50 m

Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 300 cm

Hmotnosť (výrobný štítok):Požadovaný výkon (KS):Pracovná šírka:Prepravná šírka:
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový2140 kg100 KS4,18 m3,00 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový2310 kg120 KS4,60 m3,00 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový2460 kg130 KS5,06 m3,00 m
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový2810 kg140 KS6,18 m3,00 m

Sejačka EPS-5 660 L hydraulická

Sejačka EPS-5 410 L hydraulická

Sejačka EPS-5 410 L elektronická

Uholníkový urovnávač

Doplnok krídla

Plastová hviezdica Güttler Synthetic Ultra®

Pomocné pružiny

Predný záves pružinových radličiek

Šípová radlička

Klinec

Polohová varovná tabuľa a lampa

Trojbodová veža pre zadné zavesenie

Drviaci nôž FlatSpring

Urovnávač pôdy FlatSpring

Priečne blokovanie FlatSpring