Hľadiská vlastníkov strojov Güttler pri výbere stroja:

 • Cieľom užívateľov strojov Güttler je dosiahnutie vyššieho zisku popri stálych príjmoch
 • Poľnohospodári uprednostňujú investície s rýchlou návratnosťou
 • U poľnohospodárov sú hľadiskami výberu stroja Güttler trvácnosť, bezproblémovosť a mnohostrannosť
 • Pre vlastníkov našich strojov je dôležité, aby dosiahli stabilnejšiu úrodu a vypočítateľnejšie príjmy.
 • Poľnohospodári by chceli na poliach tráviť menej času, aby im ho viac zostalo na iné veci
 • Pre vlastníkov Güttler je najdôležitejšie, aby vedeli vykonať práce s pôdou čím rýchlejšie a v optimálnom čase
 • Podľa väčšiny užívateľov strojov je zariadenia Güttler možné dobre používať aj v extrémnych poveternostných podmienkach
 • Používaním strojov Güttler môžete zabrániť poškodeniu pôdy z dôvodu pošliapania a škodlivému zhutneniu pôdy, ktoré majú negatívny účinok na vyvíjajúce sa kultúry, ktoré si vyžadujú vzduch
 • Mimoriadny účinok rozbíjania hrúd a zhutnenia pre čím skoršie dosiahnutie optimálneho stavu pôdy, s menšou potrebou hnacieho stroja
 • Vynikajúce rozbíjanie hrúd aj v prípade suchých hrúd, skoršia príprava sejbového lôžka a skoršia sejba
 • Jedinečný profil valca Güttler zabraňuje popraskaniu a semená lepšie usadnú vo vytvorenom sejbovom lôžku Güttler
 • Spracovanie hrúd si vyžaduje mnoho času a energie, ale vďaka zabudovanému valcu Güttler Standard vytvoríte optimálne sejbové lôžko aj v prípade súdržnej a vysušenej pôdy