• Vykonaním viac úkonov v jednom chode môžete ušetriť čas aj palivo
  • Poškodenie v dôsledku pošliapania bude menšie, ak prevádzkujete rôzne náčinia kombinovane
  • Vďaka valcu Güttler sa stroj postará o rozbitie hrúd a o hĺbkové zhutnenie pôdy
  • Stroj na obrábanie pôdy vykonáva aktívnu prácu na prednej hydraulike namiesto pasívneho predného závažia, nevznikajú Vám teda žiadne dodatočné náklady na prevádzkovanie
  • Urovnanie a zhutnenie pôdy už pred kolesami traktora šetrí vodiča traktoru aj samotný traktor
  • Vďaka dvojradovému usporiadaniu rozbije všetky hrudy, pretože hrudy, ktoré nerozbil prvý rad, sa cielene dostanú pred druhý rad
  • Rovné rady môžete siať ľahšie, pretože stroj na prípravu sejbového lôžka s predným zavesením zlepšuje spoločne so sejačkou rovný chod traktora
  • Pružinové radličky používané v rade radličiek majú strmý uhol a vyvolávajú veľkú vibráciu, v dôsledku čoho sa hrudy výborne rozdrobia
  • Ovládanie stroja na prípravu sejbového lôžka je mimoriadne jednoduché, jeho nastavenie pre požadovanú prácu s pôdou je jednoduché
  • Stroj môžete použiť aj na zadnom závesnom prvku hnacieho stroja, v ťahanom režime, vďaka čomu sa môže stroj na prípravu sejbového lôžka využiť mnohostranne, čo zlepšuje jeho návratnosť

Zavesené valce s pevným rámom samočistiace valce Güttler 45/50 cm

Pracovná šírka:Prepravná šírka:Hmotnosť:Požadovaný výkon (KS):
Samočistiaci valec Güttler Matador 1,5 metrový1,41 m1,50 m556 kg30 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 2,5 metrový2,42 m2,55 m850 kg55 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 3,0 metrový2,92 m3,00 m1030 kg55 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,1 metrový4,05 m4,13 m1453 kg75 KS

Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 180 cm

Pracovná šírka:Prepravná šírka:Hmotnosť:Požadovaný výkon (KS):
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový4,18 m2,50 m2185 kg
100 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový4,60 m3,00 m2310 kg120 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový5,06 m2,50 m2460 kg130 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,6 metrový5,63 m2,50 m2655 kg130 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový6,18 m2,50 m2810 kg140 KS

Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 300 cm

Pracovná šírka:Prepravná šírka:Hmotnosť:Požadovaný výkon (KS):
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový4,18 m3,00 m2140 kg100 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový4,60 m3,00 m2310 kg120 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový5,06 m3,00 m2460 kg130 KS
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový6,18 m3,00 m2810 kg140 KS

Zavesené valce s pevným rámom samočistiace valce Güttler 33/38 cm

Pracovná šírka:Prepravná šírka:Hmotnosť:Požadovaný výkon (KS):
Mediana 1,8-3,2 m
1,84 – 3,10 m1,90 – 3,16 m478 – 729 kg30 – 55 KS

Samočistiaci zavesený valec Güttler so sledovaním terénu 33/38 cm

Pracovná šírka:Prepravná šírka:Hmotnosť:Požadovaný výkon (KS):
Mediana 4,2-6,0 m4,20 – 6,00 m3,00 m1010 – 1365 kg75 – 110 KS

K tomuto výrobku nie sú žiadne odporúčané doplnky.